ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACY VERKLARING

Pedicure Praktijk Massop hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Pedicure Praktijk Massop houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Opslag van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Pedicure Praktijk Massop opgeslagen ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Voor de bovenstaande doelstelling(en) verzameld Pedicure Praktijk Massop de volgende persoonsgegevens:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Verstrekking van gegevens aan derden

De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij met een derde partij delen, als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen:

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Pedicure Praktijk Massop bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van wat de wet vereist.